Εξειδικευμένα Θέματα

Αναλαμβάνουμε ζητήματα που αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, όπως επενδύσεις, συνεργασίες, συμβουλευτική επιχειρήσεων, επίλυση ακόμη και των πιο απαιτητικών υποθέσεων.

Διοικητικό Δίκαιο

Νομική υποστήριξη σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Αστυνομικές Αρχές, Εφορίες, Στρατιωτικά γραφεία. Άσκηση προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης, αντιρρήσεων και όλων των ένδικων μέσων.

Δίκαιο Ιθαγένειας

Ζητήματα όπως η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (με καθορισμό και πολιτογράφηση), η απώλειά της, η ανάκτησή της καθώς και ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία αυτή.

Δίκαιο αλλοδαπών

Νομική υποστήριξη για χορήγηση της άδειας παραμονής διαφόρων τύπων με κατάθεση αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών σε αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Αστικό Δίκαιο

Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για αγοραπωλησίες, σχετικό έλεγχο ακινήτου, σύνταξη συμβολαίου, ιδιωτικά συμφωνητικά, μισθώσεις, τροχαία ατυχήματα, διαζύγια, υιοθεσίες, κληρονομικά θέματα κτλ.

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικές συμβάσεις (συμβόλαια, δάνεια), δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές), ίδρυση εταιρείας, διαχείριση, άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού, διαπραγματεύσεις, εκπρόσωπηση στις τράπεζες.

Ποινικό Δίκαιο

Νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση των πελατών σε όλα τα ποινικά δικαστήρια και διαδικασίες για υποθέσεις όπως πλαστογραφία, τροχαία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κτλ, ασκώντας όλα τα ένδικα μέσα. 

Μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου. Ειδικότερα, αναλαμβάνει μεταφράσεις σε: Ρωσικά-Ουκρανικά-Αγγλικά-Γερμανικά-Γεωργιανά-Αρμένικα-Τουρκικά-Αλβανικά.

Συμπληρώστε τη φόρμα

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Συνεργάτες

01 Team
Δημήτριος Δημητριάδης
Δικηγόρος
01 Team
Παύλος Δημητριάδης
Δικηγόρος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πελάτες