Υποδοχή ως Διοικητής του Αεροδρομίου της Μαριούπολης στην επίσκεψη του Ευάγγελου Βενιζέλου
Υποδοχή ως Διοικητής του Αεροδρομίου της Μαριούπολης στην επίσκεψη του Ευάγγελου Βενιζέλου

Ο Δημήτρης Δημητριάδης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στο Αεροδρόμιο της Μαριούπολης με την υποδοχή του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος.