Διοργάνωση Consulting στα γραφεία του Γενικού Πρόξενου της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση Consulting στα γραφεία του Γενικού Πρόξενου της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη

Ο Δημήτρης Δημητριάδης πραγματοποίησε Consulting στα γραφεία του Γενικού Πρόξενου της Ουκρανίας.

consulting